Gjensidige tapte flomskadesak. – Et viktig signal om at vi gjorde riktig vurdering, sier ordfører Støstad

Mange av husene i Kvam i Gudbrandsdalen ble ødelagt av flommen i 2013. Ekteparet Unni Tove og Helge Hansen hadde akkurat flyttet inn i huset etter gjenoppbygging etter forrige flom da de ble rammet igjen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Mange av husene i Kvam i Gudbrandsdalen ble ødelagt av flommen i 2013. Ekteparet Unni Tove og Helge Hansen hadde akkurat flyttet inn i huset etter gjenoppbygging etter forrige flom da de ble rammet igjen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto:

Av

Gjensidige Forsikring tapte også i lagmannsretten i striden om hvor stort ansvar Nord-Fron kommune hadde ved å tillate bygging i et flomutsatt område.

DEL

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadene på et bolighus i Kvam som ble totalskadd i flom i 2011. Huseierne, Unni og Helge Hansen, fikk tillatelse til å bygge opp et nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble totalskadd i en ny flom i 2013.

Etter at huset ble tatt av flommen i 2013, stevnet forsikringsselskapet Nord-Fron kommune for 7 millioner kroner og tapte i tingretten. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett, som nå har kommet med sin avgjørelse.

– Gjensidige mener at dommen fra lagmannsretten setter Kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sier Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i en kommentar til dommen.

Ordføreren: – Riktig og viktig for kommuner i Norge

På den annen side er ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, svært glad over avgjørelsen.

– Dommen er et viktig signal til oss som kommune, og til kommuner i hele Norge, om at vi har gjort en riktig vurdering. Vi fulgte råd fra faginstanser som NVE og egen ekspertise i kommunen. Hvis ikke det skal være nok, så vil det være mange kommuner som kommer til å slite. Ingen kan klare å sikre seg mot katastrofer hundre prosent, og her mener retten at vi har gjort planleggingen på riktig måte, sier Støstad.

Ordfører Rune Støstad er glad for avgjørelsen i lagmannsretten.

Ordfører Rune Støstad er glad for avgjørelsen i lagmannsretten. Foto:

Han håper nå at saken er ferdig, og at alle parter kan gå videre.

– Det har vært en belastning for de som var berørt av flommen å gjenoppleve dramaet gjennom rettsprosessen. Og det har vært belastende og ressurskrevende for oss som kommune, sier han.

Gjensidige: – Kunne hindret skade

Beboer Helge Kvam bor nå et annet sted.

– Vi synes jo at kommunen burde undersøkt mer før de tillot bygging den gang, sier han til NTB.

Gjensidiges advokat mener saken har stor prinsipiell betydning for store deler av forsikringsbransjen og kommunene.

– Forsikring skal dekke skader som skjer plutselig, uforutsett og ikke kan forebygges eller hindres. Når man ved tidligere naturhendelser får et klart varsel om flomfare, så er det klart uforutsett og man kunne ha hindret skade, fortsetter hun.

Artikkeltags