Her står gang- og sykkelvegen på Lillehammer under vann – Mjøsa stiger

Ved mjøskanten på Lillehammer mot Strandtorget står den populære gang- og sykkelvegen under vann. Vannivået i Mjøsa nærmer seg middelflom.