Skal finne vegen til bedre integrering av flyktninger

INTEGRERING I SMÅKOMMUNER: Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet skal finne en arbeidsmetode for å bedre integrering av flyktninger i småkommuner,  som for eksempel Vågå. (bildet)

INTEGRERING I SMÅKOMMUNER: Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet skal finne en arbeidsmetode for å bedre integrering av flyktninger i småkommuner, som for eksempel Vågå. (bildet) Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Østlandsforskning og Høgskolen i innlandet har fått 1,7 millioner kroner fra Nav for å forske på hvordan forbedre flyktningers integrering i norske småkommuner.

DEL

Hvordan kan innvandrere bli en ressurs for småkommuner med synkende befolkningstall? Hvordan kan flyktninger bli bedre involvert i sin egen integrering i samfunnet og i arbeidslivet?
Østlandsforskning og Høgskolen i innlandet (INN) har fått 1,7 millioner fra NAVs forskningsmidler for å undersøke disse spørsmålene.

Forbedre

Prosjektet er 2-årig og heter "Brukerinvolvering i integreringsprosesser. Modeller for samskapning med flyktninger som ressurser" (MIMRES).

Hovedmålet er å utarbeide en modell eller arbeidsmetode som kan forbedre samarbeidet mellom innvandrer, NAV og arbeidsgivere og dermed forbedre integreringen av flyktninger i mindre kommuner.

MIMRES bygger på en nylig avsluttet kartlegging av tre kommuners integreringsinnsats, gjennomført av Østlandsforskning. Her er det lokale integreringsarbeidet i Nordre Land, Sel og Vågå dokumentert.

Arbeid og integrering

Disse tre kommuner er også casene i MIMRES-prosjektet. Basert på kartleggingen skal det settes i gang innovasjonsprosesser i kommunene. Disse skal munne ut i nye modeller for samarbeid om arbeid og integrering.

Dette gjør NAV bedre i stand til å møte behov og ønsker både hos flyktninger, som skal ut i jobb, og arbeidsgivere, som har behov for arbeidskraft.

Målet er at flyktningene på den måten ønsker å bli boende og blir viktige ressurser i småkommuner.

MIMRES er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), NAV Oppland, Østlandsforskning og INN. 

Artikkeltags