Gå til sidens hovedinnhold

Lillehammer er én av åtte i verden som blir global aktiv-by

Artikkelen er over 4 år gammel

Lillehammer er én av åtte internasjonale pilotbyer der fysisk aktivitet og sport skal gi en friskere, mer aktiv og lykkeligere befolkning.

LILLEHAMMER: Global Active City (GAC) er et globalt prosjekt som tar sikte på å gjøre befolkningen mer aktiv gjennom en etablert standard for byplanlegging med folkehelse i fokus.

Lillehammer er GAC-pilot (prøveby) sammen med Lausanne i Sveits, Port Moresby i Papua Ny-Guinea, Richmond i Canada, Buenos Aires i Argentina, Ljubljana i Slovenia, Liverpool i England og Karsiyaka i Tyrkia og prosjektet er støttet av både IOC og UNESCO.

Bedt om å være med

– Lillehammer ble bedt om å være med som pionerby og utvikle en standard med krav som må oppfylles for å få bli GAC-by. Strategien lanseres i høst. Alle byer i verden får bli med om de oppfyller kravene. Her kan vi koble på lag og foreninger som vil promotere sin aktivitet eller sport, sier Bengt Fjeldbraaten, folkehelsekoordinator i Lillehammer kommune.

Han koordinerer prosjektet der alliansen i tillegg til kommunen er Lillehammer skifestival, Frisklivssentralen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Visit Lillehammer, Lille- hammer region vekst, høgskolen, Oppland idrettskrets, Idrettsrådet og Olympiaparken.

– Å få GAC-status er god markedsføring for byen og våre arrangementer. Det er en fordel at IOC er med på prosjektet, og det er bra å «kraftsamle» ting og samarbeide med internasjonale byer. Slik kan vi ivareta arven etter OL i -94 og 2016 og være aktiv part i å stimulere til mer aktivitet for å påvirke folkehelse i det store perspektivet, sier Stein B. Olsen i Visit Lillehammer.

– I 2016 dro vi i gang Sportsuka Lillehammer, noe vi skal gjenta i september og i årene framover. Parallelt med dette bygger vi ut med GAC, som har samme verdigrunnlag, for å stimulere til aktivitet, økt livskvalitet og folkehelse. Det er moro å gå i bresjen for prosjekter med bredde og myke verdier, understreker Eiliv Furuli i Lillehammer skifestival as.

Les også

Slik blir aktivitetsparken ved Strandpromenaden

«Generasjons-lekene»

– Vi skal lage liv i hele byen og på Strandpromenaden med Generation Games – aktiviteter for alle generasjoner – lørdag 9. september, som er første helg i sportsuka. Det går hånd i hanske med GAC, forteller Trine Syvertsen på Sport Management på høgskolen.

For å nå målene skal det blant annet drives et aktivt arbeid for å få flere til å engasjere seg i idrettslagene og organisert aktivitet, få flest mulig til å gå og sykle når de skal forflytte seg (sykkelby-prosjektet), legge til rette for både organisert og egenorganisert idrett og aktivitet (f.eks. Lillehammer aktivitetspark) og legges til rette for at det gjennom aktivitet skapes sosiale møteplasser. For å vite om målene nås, skal alt måles, for eksempel med eksisterende sykkeltellere eller telling av app-brukere på stolpejakten og aktivitetsparken. Det er hjelp å få: Frisklivssentralen har ansvar for lavterskeltilbud og å få folk i gang med trening.

Les også

Slik blir aktivitetsparken ved Strandpromenaden

Lavterskeltilbud

– Vi er her med et lavterskeltilbud med fokus på friskressursene for å hjelpe folk å ta helsemessig gode valg, unngå inaktivitet og endre levevaner. Dersom GAC kan gjøre noe forebyggende slik at vi blir enda mer synlig, blir dette bra. Nå er vi i starten av prosjektet, så får vi se hvordan nytten blir av være med i nettverket, sier Tone Karlsen som leder Frisklivssentralen.

Les også: Inviterer til gratis yoga i parken

– Det er spennende med mange aktører sammen. Mange prosjekter ligger der allerede, så finner vi hverandre og utvikler arrangementer. Vi er interessert i å se hvor mange som faktisk bruker nærmiljøanleggene i byen for å kunne legge til rette for mest mulig aktivitet for flest mulig – og gjerne dem som ikke er de mest aktive i utgangspunktet, sier Roger Aa Djupvik, Oppland fylkeskommune, idrett.

– For oss handler dette om å finne arenaer for forebygging og generell aktivisering hos de ulike grupper i velferdssektoren, blant annet psykisk helse, som jeg jobber med. Vi må finne ut hvordan vi kan bruke GAC og lavterskelarenaer der man kan være aktiv og sosial. Fysisk aktivitet gir ofte sosial aktivitet og leder ofte til annen aktivitet, som er bra for hele mennesket. Dette blir spennende å være med på, sier psykolog Iver Sørlie Røhr.

– Jeg innrømmer at jeg var litt skeptisk i starten og lurte på om dette ville hjelpe oss på Lillehammer, derfor er det moro å se hva alliansepartene ser nytten av og at de ønsker dette nettverket, som kan bli et utgangspunkt for flere typer samarbeidsprosjekter, sier Fjeldbraaten.

 

– Hjelper oss å nå folkehelsemål

Tirsdag 30. mai ble Global Active City-prosjektet lagt fram for formannskapet.

I formannskapet ble Global Active City (GAC) lagt fram som et prosjekt som skal skape en helhetlig og koordinert innsats for folkehelsa, bidra til næringsliv og gründerskap og styrke Lillehammer som internasjonal merkevare – og som kan være positivt overfor IOC i forbindelse med en mulig ny OL-søknad.

– I kommuneplanen er folkehelse et overordnet prinsipp. Vi kan bli flinkere, så GAC er et godt bidrag for å finne ulike aktører og intensivere arbeidet for å nå våre mål på folkehelse. Nå kan vi få vist fram for andre hva vi kan og samtidig lære av andre land, sier ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap), og legger til:

– Politikerne ga gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort og mulighetene framover, siden store deler av byen går et felles løp og sier «dette er bra – dette vil vi være med på». Det er mye bra på Lillehammer, men vi jobber ikke så mye sammen. Nå kan vi dra lasset sammen både på smått og stort.

 

Hvor mange byer kan én by være?

Har det gått inflasjon i antall bystatuser? «Global Active City» og «sykkelby» er bare to av mange «bytitler» Lillehammer har. Sist ut på lista over «titler» Lillehammer kan smykke seg med, er Global Active City. Enn så lenge er Lillehammer pilotby, men aspirerer til å bli en av de første godkjente.

Ikke så langt tilbake i tid ble kjøremønsteret i deler av Storgata tilrettelagt for sykling, det ble satt opp sykkeltellere, og vi ble en sykkelby. Til glede for noen og til ergrelse for andre.

Så kan vi føye til «litteraturby», «jazzby», «barnas by», «friby» for forfattere, «vinterby», «idrettsby» og «kulturby». Byplanleggere snakker sågar om «rullatorbyen».

Enkelte «titler» verserer kanskje bare på folkemunne eller er sesongpregede, mens andre er offisielle.

– Kjært barn har mange navn, og alle disse underbygger byens DNA og identitet. Hva gjelder Global Active City, så ønsker vi å framstå som en aktiv by med aktive innbyggere. Det ligger et verdivalg her som vi er stolte av, og som passer oss. Vi ønsker også for eksempel å framstå som en kulturby, en OL-by og en idrettsby der det skjer mye. Dette er bare gode ting, og snakk om ulike mennesker som har ulik tilhørighet til navnet Lillehammer. Vi ønsker å bli identifisert med mye, så dette er bare positivt, sier Stein B. Olsen i Visit Lillehammer, på spørsmål om det har gått inflasjon i benevnelsene.

Han mener alle «bynavnene» representerer flere sider av samme sak – i ulike sammenhenger og på ulike tidspunkt.

– Å være litteraturby under Litteraturfestivalen er naturlig. Vi ønsker at arrangementer skal prege byen og vi bør bli enda flinkere til å utnytte store arrangementer på denne måten, sier Olsen.

 

Fakta: Global Active City

* Fysisk aktivitet og sport skal gi bærekraftig helse for det globale nettverket av aktive byer.

* Møter utfordringen med at flere flytter til byene og flere fører en inaktiv livsstil.

* Formålet er at færre skal utvikle livsstilsykdommer, å stabilisere helseutgiftene, å styrke frivilligheten, å bedre klima samt å redusere kriminaliteten.

* Lillehammer har vært med å utarbeidet en ISO-standard for hva som kreves av GAC-by og jobber nå for å bli godkjent.