Målingene ble foretatt etter henvendelse fra skolens verneombud og på bakgrunn av tidligere målinger.

Radonverdien er konstant for høye på dagtid, og ventilasjonsanlegget klarer ikke å senke radonkonsentrasjonen til et tilfredsstillende nivå. På bakgrunn av resultatene er sløydsalen tatt ut av bruk.

Skal lokalene brukes igjen, må det gjøres nødvendige tiltak, ifølge rapporten fra Miljørettet helsevern.

Muggsporeanalysene viser for øvrig at sporesammensetningen er relativt like ute og inne. Det var litt høyere konsentrasjoner i kjelleretasjen.