LILLEHAMMER: – Norges Takseringsforbund støtter Forbrukerrådets arbeid for å regulere takstbransjen. Dette er også noe vi har jobbet for lenge, da vi mener det er viktig for å heve kvaliteten i bransjen og samtidig vil sørge for at det blir mindre rom for useriøse aktører, sier Are Andenæs Huser, direktør i Norges Takseringsforbund (NTF).

Han mener uavhengighet, nøytralitet og objektivitet er viktige elementer for at forbrukerne skal ha tillit til produktet, og at takstmenn skal ha den nødvendige troverdighet.

– NTF har derfor uavhengighet, objektivitet og nøytralitet blant de viktigste etiske prinsippene i NTFs etiske regelverk. At Forbrukerrådet har fokus på dette anser vi derfor som viktig, sier han.

LES OGSÅ: – Stor forskjell på takstsum

LES OGSÅ: – Taksten et rent bestillingsverk

LES OGSÅ: – Cirka to prosent ender i konflikt

– Lite tillitsverdig

Huser understreker at sertifiserte NTF-takstmenn er underlagt den strengeste utdanningen i bransjen, og at det stilles krav til både etterutdanning og etterlevelse av etiske regler. Huser mener det er et problem hvis det kan stilles spørsmålstegn ved uavhengigheten og objektiviteten til en takstmann. Dette kan skape en mistillit som er konfliktskapende og lite tillitsverdig, uavhengig av om takstmannen har utført jobben sin riktig eller ikke.

– Morten Haugom mener at det er uenighet mellom boligkjøpers takstmann og eierskifteselskapets takstmann i de aller fleste tilfellene. Deler du denne oppfatningen?

– Norges Takseringsforbund har ingen statistikk eller god oversikt over dette. Vi merker oss imidlertid at vi jevnlig får tilbakemelding fra medlemmer og forbrukere med spørsmål rundt avvik mellom takster fra eierskifteforsikringsselskapenes takstmenn og våre medlemmer. Med tanke på det store antall oppdrag som faktisk utføres i forbindelse med slike saker kan vi ikke konkludere med at det er en tendens, men vi er kjent med at problemstillingen kommer opp jevnlig. En regulering av bransjen vil kunne bidra til å fjerne en del av de ulikheter vi finner i rapporter i dag.

LES OGSÅ: – Taper vi, går vi konkurs

LES OGSÅ: – Kjemper mot «pitbull»-advokater

– Bruk boligsalgsrapport

– Er regelverket godt nok?

– Regelverket er for uklart på enkelte punkter, noe som gjør det konfliktfremmende og ikke konflikthemmende. Vi har ikke løsningen på hvilke endringer som må gjennomføres, men har kommet med forslag til hvilke deler av Avhendingsloven som bør gjennomgås og vurderes revidert. Vi vil altså hevde at regelverket i forbindelse med omsetning av bolig ikke er godt nok, særlig de punktene som omhandler feil og mangler ved boliger og hvem som har ansvaret for dem.

– Hva slags løsning ønsker Norsk takseringsforbund?

– Det er bred enighet om at det må finnes løsninger som gir større bruk av Boligsalgsrapporter. Norges Takseringsforbund er for en regulert takstbransje og strengere krav til takstmenns kompetanse, sier Huser.

LES OGSÅ: – Davids kamp mot Goliat

LES OGSÅ: Slik klager du på boligkjøp

LES OGSÅ: Aksjon mot boligsvindel