Ungdommer som er innblandet i narkomiljøet på Lillehammer har fått en litt mindre stressende hverdag etter at flere hovedmenn er satt i varetekt. Politiet har siktet i alt 60 personer, mange av dem fra Lillehammer. Trusler og vold mot relativt unge ungdommer er ikke uvanlig.

- Det er ungdommer helt ned mot 16 år. De er ikke vanskelige å lede og villede. Det kan dreie seg om hasjgjeld for 10.000 kroner som øker til 50.000 kroner neste dag. Og betaler de ikke, så risikerer de å bli banket kraftig opp, forteller politistasjonssjef Bjørn Egil Bergundhaugen.

Det er også avdekket at ungdom har blitt satt i gjeld uten at det forelå noe reelt "krav”. Noen foreldre har betalt til dels store pengesummer for å hindre at deres ungdommer ble utsatt for vold og trusler.

Gudbrandsdal Politidistrikt har over lengre tid etterforsket et narkotikamiljø i Lillehammerområdet. Informasjon sendt ut i en pressemelding fra politiet onsdag formiddag viser at det i etterforskningen har fremkommet at hovedpersonene i miljøet har benyttet trusler og vold i utstrakt grad overfor de som har pådratt seg narkotikagjeld.

Store forgreininger

Dette skriver politiet i pressemeldingen: I november 2013 ble en Lillehammermann pågrepet for oppbevaring av hasj. Han har etter pågripelsen vært varetektsfengslet. I februar ble ytterligere en mann bosatt i Lillehammer pågrepet og varetektsfengslet. Begge disse sitter fortsatt i varetekt. Senere er en yngre mann fra Lillehammer varetektsfengslet.

Det er avdekket et miljø som har forgreninger til Oslo/Østfold, og til utlandet.

Per i dag har politiet siktet i alt ca 60 personer, hvorav mange fra Lillehammerområdet. Det kan ventes flere pågripelser i tiden fremover. Hovedtyngden av kjøpere/brukere er ungdom i alderen fra 16-22 år.

Hovedmennene er siktet for omsetningen av narkotika, vold/trusler, grov vinningskriminalitet, samt grovt heleri av penger politiet mistenker er tjent ved straffbare handlinger.

Metodene ved innkreving

Flere ranssaker i Lillehammer viser seg å være begått av personer som hadde gjeld til hovedpersonene i miljøet.

Politiet ser svært alvorlig på omfanget av narkotikaomsetning, trusselnivået i dette miljøet, og metodene som ble benyttet ved innkreving av gjelden. Etterforskningen av saken pågår fortsatt for fullt og har høy prioritet i politidistriktet.

Lokalt politi samarbeider med nasjonale bistandsenheter og flere andre politidistrikter i saken.

Politiet ønsker å ha et forebyggende og skadereduserende fokus, og ønsker derfor kontakt med foreldre/andre som har kunnskap om dette miljøet.

- Vår ambisjon er å hjelpe og vi vil aller helst være på lag. Dette er en utstrakt hånd og vi håper at både foreldre som kjenner til miljøet og ungdommer tar kontakt med oss, sier Bergundhaugen.