Senter for Cyrberforsvaret i Norge  ligger på Jørstadmoen i Lillehammer.

Pedersen har allerede søkt og fått stillingen som sjef for militært partnerskap i Nato, fra 1. august. 2016. Det hindrer ham imidlertid ikke i å søke opprykk, fikk GD søndag opplyst fra Forsvaret.

Stillingen Pedersen nå har søkt på, er jobben etter generalløytnant Robert Mood, som har vært sjef for NATOs Militærmisjon siden 2014. Får sjefen for Cyberforsvaret denne, vil ha tiltre samtidig som han skulle overtatt ledelsen av det militære partnerskapet.

Les VG:En av disse kan bli Norges nye NATO-sjef

Det er fem aktuelle søkere på general- og admiralnivå, ifølge VG som har fått tilgang til den offentlige søkerlisten:

Kontreadmiral Louise Dedichen (51), sjef på Forsvarets Høyskole.

Generalmajor Kristin Lund (57), sjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros.

Kontreadmiral Elisabeth Natvig (54), sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.

Kontreadmiral Ketil Olsen (55), sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Generalmajor Odd Egil Pedersen (56), sjef for Cyberforsvaret.

Pedersen har vært sjef for Cyberforsvaret siden desember 2013.

Cyberforsvaret er en fellesavdeling i det norske forsvaret, med ansvar for utviklingen av et nettverksbasert forsvar og Forsvarets ressurser innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.