Oslo: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen anbefaler at forsvarsbudsjettet økes med 3 milliarder kroner årlig.

– For å videreføre og fornye dagens forsvar, trenger vi 180 milliarder kroner de kommende tolv årene, sa forsvarssjefen da han la fram sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren torsdag.

– Målsettingen er å sørge for at vi har et relevant forsvar i framtiden. Vi må ha et forsvar for troverdig avskrekking og som er økonomisk bærekraftig over tid. Det er et forsvar som krever økte bevilgninger, slår forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fast.

Nye trusler

Han viser til at nye trusler i Europa, og terrortruslene, er kommet nærmere. Det krever at vi styrker beredskapen og øker Forsvarets utholdenhet.

– Vi har foretatt harde prioriteringer, og det vi foreslår er en moderat struktur, sa Bruun-Hanssen da han overleverte sitt råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Det fagmilitære rådet er Forsvarssjefens innspill til Forsvarets langtidsplan, som skal vedtas av Stortinget neste år. I rådet skisserer han opp hvilken struktur Forsvaret skal ha i de kommende 12 år.

Beholder brigaden

Forsvarssjefen viser til de mange lekkasjene om hans anbefalinger på forhånd, og slår fast at følgende kapasiteter skal videreføres:

* Kampflyene F35 med langtrekkende ildkraft skal være på Ørlandet med framskutt base på Evenes.

*Brigaden i Nord-Norge videreføres. Det mekaniserte tyngdepunktet i Troms øker.

* Sjøforsvarets fregatter med helikopter videreføres, men korvettene fases ut i 2025.

* Ubåtene videreføres, men antallet reduseres fra seks til fire fartøy.

* Kystvakten videreføres, men reduseres med to fartøy.

* Det samme gjelder Hans Majestets Kongens Garde og Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø.

Nye trusler

Bruun-Hanssen viste til at cyberangrep har blitt en realitet og en ny form for krigføring. Hybridkrigføring utfordrer militære evner. Disse utfordringene krever et relevant forsvar, sier forsvarssjefen og la til:

– Når potensielle motstandere anskaffer nye kapasiteter er det viktig at forsvaret er moderne og utvikler seg i tråd med tiden.