LILLEHAMMER: – Det har vært stilt spørsmål ved Hovemoens eksistensgrunnlag tidligere også, og det er klart at det er et innsparingspotensial med tanke på eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret. Men hvor skal de flytte aktiviteten? Det sier forsvarssjefens fagmilitære råd veldig lite om, sier Geir Tore Land.

LES OGSÅ: Forsvarssjefens råd: Kan gi Jørstadmoen 300 nye stillinger

Ingen alternativer

Han er hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag på Hovemoen. Leiren er et distribusjonssenter og hovedlager for teknisk materiell for Forsvaret, og er også definert som en nasjonal sentral for avhendingsmateriell. For de fleste sivile er Hovemoen kjent som åsted for de halvårlige auksjonene av forsvarsmateriell.

– Nå er utsalget på Hovemoen nedlagt, og alt skal i større grad baseres på nettauksjoner. Men hovedavhendingslageret på Hovemoen sammenstiller fortsatt militært materiell som skal utfases og selges.

Tidligere har både leirene i Nord-Kisa og på Kjeller vært nevnt som mulige nye lokasjoner for funksjonene som i dag ligger på Hovemoen.

– Men nå er også Kjeller foreslått nedlagt. Hvor de funksjonene i så fall skal flyttes til, blir det ikke sagt noe om.

LES OGSÅ GD MENER: Blått lys for HV-skolens framtid

Kompetanse kan gå tapt

Land forteller at det er flere veldig spesialiserte funksjoner som er lokalisert på Hovemoen, blant annet kontoret for dem som drifter, utvikler og vedlikeholder materialregnskapssystemene som Norge bruker i internasjonale operasjoner.

– Faren med å flytte disse funksjonene, samt driftsanskaffelsessystemene som også ligger på Hovemoen, er at kompetansen på området forsvinner. Dette er etablerte folk som vil ha problemer med å flytte eller pendle til annet arbeidssted.

LES OGSÅ: Stor usikkerhet på HV-skolen

Mobiliserer politikerne

Forsvarsministeren har varslet at hun kommer til å ha samtaler med ordførerne i de kommunene som kan komme til å bli berørt av endringene som forsvarssjefen foreslår.

– Det eneste verktøyet vi i Norsk Tjenestemannslag har, er å være med i drøftinger i forkant av forsvarssjefens fagmilitære råd. Nå er det politikernes tur. Vi kommer helt klart til å jobbe opp mot både ordførere og opplandsbenken på Stortinget for å bevare disse 60 arbeidsplassene i regionen, sier Geir Tore Land.

LES OGSÅ: - Betydelige endringer i Heimevernet

– I tillegg til at det er stor fare for at Forsvaret mister veldig spesialisert kompetanse, så er alderssammensetningen av de ansatte på Hovemoen slik at mange kan få problemer med å finne seg nye jobber. Du kan for eksempel ikke gjenbruke den kompetansen folk på Hovemoen besitter helt uten videre på Jørstadmoen.

LES OGSÅ: Forsvarssjefen ber om 3 milliarder mer i året

LES OGSÅ: - Forsvarssjefen vil legge ned på Dombås