Sivilforsvaret i Hedmark og Oppland gjennomfører en varslingsprøve, lytt til radio, kl 12 onsdag.