Heimevernets AG3 blir til spiker - og soldatene får lettere bør

Forsvarer har bestilt 11.000 nye automatgevær til Heimevernet - nå blir de siste AG3-ene til spiker.