Fylkesmannen har gitt ny tillatelse til felling av skadebjørn i Gausdal. Tillatelsen gjelder fra torsdag 11. juni til torsdag 18. juni. Bakgrunnen er funn av en død sau ved Lisetra i Gausdal. Sauen ble funnet fem dager etter at den forrige fellingstillatelsen gikk ut 5. juni. Kadaveret antas å være noen dager gammelt.

Det er gitt fire betingede fellingstillatelser på bjørn i Oppland i 2009-2010. Per i dag er ingen felt.

Fylkesmannen mener det er stor risiko for betydelige bjørneskader i Gausdal utover sommeren.

- Den nyeste skadetilfellet som er påvist viser at skadesituasjonen vedvarer, heter det i fellingstillatelsen.

Fellingsområdet er avgrenset fra Forset langs vegen til Verskei/Kittilbu og inn Liomsetra, videre langs stien til Storkvolvbua, så langs kommunegrensa helt til der denne krysser fylkesveg 254. Riksveg 254 til Segalstad og riksveg 255 til Forset avgrenser området ytterligere.