LILLEHAMMER: Gudbrandsdalsostproduksjonen forblir i Gudbrandsdalen. Det er kommet fram på et allmøte som avholdes nå i dag av Tinemeieriet Lom og Skjåk med alle ansatte til stede.

- Beslutningen om å bevare produksjon av G35 i Skjåk, Lom og i Ørsta er tuftet på en erkjennelse av at gudbrandsdalsosten har en vesentlig betydning for Tines samlede merkevarestyrke og identitet, samt et uforløst markedspotensiale. Fortsatt drift i Lom og Skjåk, samt i Ørsta, er ut fra en totalvurdering er riktig for TINE som selskap, sier visekonsernsjef Stein Øiom i en pressemelding.

Øiom skriver videre:

- Tine ønsker å sikre en nasjonal merkevare med historisk og tradisjonsrik betydning i sitt opprinnelige geografiske område. Vi har gjennom grundige analyser av alle dimensjoner ved G35-produksjonen det siste halve året, fått betydelig fordypet innsikt i styrken av Gudbrandsdalsost-merket og i sammenhengen mellom gudbrandsdalsosten og TINEs merkevarestyrke.

? En samlet forretningsmessig vurdering av besparelsene ved avvikling sett mot de totale markedsgevinstene knyttet til fortsatt produksjon, slår ut til fordel for videre satsing. Aktiviteten vil likevel bli gjenstand for både produktutviklings- og effektiviseringstiltak, sier Øiom.