Prisen tildeles for bidraget til å bygge demokrati i Tunisia i etterkant av jasminrevolusjonen i 2011.

Kvartetten består av fagbevegelsen UGTT, arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, menneskerettsorganisasjonen LTDH og den nasjonale advokatforeningen Ordre National des Avocats de Tunisie.

– Det er denne kvartetten, ikke de fire organisasjonene hver for seg, som tildeles årets fredspris, sier Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five.

Kvartetten kom i stand sommeren 2013 da demokratiseringsprosessen sto i fare for å bryte sammen som følge av politiske drap og omfattende sosial uro.

I komiteens begrunnelse heter det at kvartetten etablerte en alternativ og fredelig politisk prosess da landet sto på randen av borgerkrig som bidro til at Tunisia på få år har kunnet etablere et konstitusjonelt styresett med grunnlovsfestede rettigheter for hele befolkningen, uavhengig av kjønn, politisk overbevisning og religiøs tro.

Undervurdert fredsmiddel

- Min umiddelbarer reaksjon er at dette var veldig positivt, sier seniorrådgiver Steinar Bryn ved Nansen Fredssenter.

- Slik jeg tolker det, er årets fredspris en anerkjennelse av dialogens verdifulle bidrag i fredsprosesser. Det er noe vi har slitt med over alt hvor jeg har vært. Jeg er villig til å revurdere min skarpe kritikk av at dialog blir undervurdert som fredsmiddel etter denne prisutdelingen.

Bryn påpeker at nettopp dialogens sterke plass i Tunisia etter jasminrevolusjonen gjør at nettopp dette landet har klart overgangen bedre enn i andre land i regionen hvor andre midler har blitt brukt, som Syria og Egypt.

Tilbake til røttene

Bryn registrerer også at Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five refererte til Nobels testamente i sin tildelingstale.

- Det kan jeg ikke huske at har skjedd på en stund. Der står det blant annet at vinneren skal bidra til å redusere utplasserte militærstyrker - og i tilfellet Obama gjorde han det motsatte uka etter. Dessuten står det at vinneren skal bidra til fredskongresser, og Kullmann Five refererte også til at denne gruppa hadde gjort dette. Slik sett kan du si at årets tildeling tar Nobels Fredspris litt tilbake til røttene.

Bryn mener årets fredspris er mindre kontroversiell og vil være vanskeligere å kritisere enn flere av de senere årenes tildelinger.

- Såfremt det ikke er noe dritt som spas opp omkring denne kvartetten som vi ikke har vært klar over tidligere.