"Frikjenner" sykehuset etter drapssaken

KNIVDRAPET:  En psykisk syk kvinne stakk ned og drepte en 23 år gammel mann i Mathiesens gate i Lillehammer 21.mai 2009

KNIVDRAPET: En psykisk syk kvinne stakk ned og drepte en 23 år gammel mann i Mathiesens gate i Lillehammer 21.mai 2009 Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Familien til mannen som ble knivdrept i Lillehammer i 2009 mener Sykehuset Innlandet kunne gjort mer for å forhindre drapet. Helsetilsynet mener sykehuset handlet forsvarlig.

DEL

LILLEHAMMER: Bakgrunnen for at de pårørende klaget Sykehuset Innlandet inn for Helsetilsynet er at de mener sykehuset undervurderte faren for at kvinnen kom til å utøve vold. Det sier familiens advokat Arne Gunnar Aas til GD.

Ti års fengsel

Det var 21. mai 2009 at lillehammerkvinnen, da 25 år gammel, stakk sin mannlige venn 50 ganger med kniv. Hun ble i februar i fjor dømt for forsettlig drap, og dømt til ti års fengsel.

- Både kvinnen og den drepte bodde i kommunale omsorgsleiligheter i Lillehammer. Helsetilsynet har gått gjennom omfattende dokumentasjon og alle journaldokumenter fra Lillehammer DPS og andre deler av Divisjon psykisk helsevern og Ullevål universitetssykehus.

- Her kom det fram at kvinnen hadde kontakt med Lillehammer DPS fra oktober 2006 til 19 mai 2009 - to dager før drapet ble begått. Hun hadde kontakt med flere helsepersonell i de ulike behandlingsinstitusjonene i perioden. Etter kontakt med blant annet fastlege, psykiatrisk boteam og tildelingskontor fikk den kommunale omsorgsleiligheten.

- Helsetilsynet har konkludert med at SI ikke handlet uforsvarlig, men påpeker likevel at Divisjon psykisk helsevern selv har reflektert over at oppfølgingen kvinnen fikk i spesialisthelsetjenesten ikke var optimal, og at divisjonen har erkjent at forholdet var alvorlig.

- Tilsynet konkluderer også med at sykehuset i etterkant har tilpasset rutinene sine for å forebygge at lignende skjer igjen.

- Bra vi tok det opp

Advokat Arne Gunnar Aas vil ikke kommentere avgjørelsen før han har fått diskutert saken med de pårørende.

- Men det jeg kan si er at avgjørelsen viser at det er en god ting at vi tok opp denne saken, sier Aas.

- Ifølge Helsetilsynets konklusjon har SI nå redegjort for sine prosedyrer når det gjelder når og på hvilken måte spesialisthelsetjenesten skal iverksette tiltak når en blir klar over personer som kan utgjøre betydelig fare for omgivelsene, såkalt vurdering av risiko for voldelig atferd. Et så stort farepotensial som fare for å utføre drap, er det uansett ikke grunnlag for å konkludere med i det som er journalført, skriver Helsetilsynet.

Artikkeltags