Nå har lederen av rovviltnemnda i Oppland, Ivar Odnes, sendt purrebrev på vegne av alle rovviltnemndene.

- Vi hadde forventninger om å få avklaring på enkelte spørsmål før beitesesongen for husdyr starter for fullt. Nemndene skal snart ta stilling til skadefellingskvoter. Vi har rovdyr som oppholder seg i beiteprioriterte områder og som klart utgjør et skadepotensial når sau skal slippes ut i samme område. Hvordan blir dette håndtert i forkant av beitesesongen denne gangen? Får vi en annen praksis eller skal vi fortsette som før, skriver rovviltnemndene i purrebrevet.

Ny dramatikk

- Vi hadde klare spørsmål som vi ønsket svar på i god tid før beitesesongen. Vi har fått en invitasjon til møte 2. juni, men det var ikkje det vi ba om, sier Odnes til gd.no.

Nå frykter han at dramatikken blir like stor som i fjor.

- Ingenting har skjedd. Og vi er nå i den situasjonen at skadefelling blir det som skal regulere bestanden for jerv. Slik skal det ikke være, sier Odnes.

Skulle gjøre noe

Da rovviltnemndene møtte klima- og miljøminister Tine Sundtoft og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 2. desember i fjor, reiste de hjem med litt optimisme. Det var klare løfter om nye grep. Løftene fra regjeringspartiene før valget i fjor høst var heller ikke til å misforstå.

I brevet som nemndene sendte i februar presiserte de sine foreslag til tiltak i 22 punkt.

- Vi forstår at enkelte av disse 22 punktene trenger grundigere behandling. Men det var også momenter som vi hadde forventet å få raskere avklaring på. For eksempel uttak av restkvote på lisensfelling av rovvilt, skriver nemndene i sitt nye brev.

Tar opp saken i fylkestinget

I dag samles fylkestinget i Oppland. Der vil Aps Gunnar Tore Stenseng ha svar på om fylkesordføreren vil foreta seg noe for å få sentrale myndigheter til å sette inn strakstiltak slik at årets beitesesong ikkje skal bli en gjentakelse av fjorårets blodige sommar.

Han mener det må skje i tverrpolitisk samarbeid med kolleger frå andre fylkeskommuner der rovdyrproblematikken er alvorlig.

Stenseng mener det allerede er nok av eksempler på at årets beitesesong kan bli like ille som i fjor.

Tafatt og unnfallende

- Den rødgrønne regjeringa satt i åtte år og forvaltet en tafatt og unnfallende rovviltpolitikk, og oppholdt næringsutøverne med tomt snakk og noen sølvpenger. Etter valget i 2013 fikk vi ny regjering, og mange av oss så fram til – som et slags hell i uhellet – at nå skulle det i alle fall bli en annen kurs i rovviltpolitikken. Sterke utsagn i forkant av valget av både sentrale og lokale representanter for det nye regimet, bar bud om det. Så er ikke skjedd, det ser tvert imot ut til å bli verre, sier Stenseng

Nytt krav om jervejakt

Rovviltnemnda i Oppland har på nytt bedt Miljødirektoratet åpne for å ta ut resten av lisensfellingskvota på fem jerv i Oppland etter at det ikke var mulig å ta ut de to vaksne dyrene som direktoratet ga tillatelse til i midten av april.

Nemnda mener at resten av jervkvoten må tas ut i områdene utenfor jervesonen, nemlig i Øyer,Ringebu, Øystre Slidre og Gausdal. Men at det også må vurderes hi-uttak innenfor jervesonen, spesielt i området mellom Vågå og Dovre. Det må også kunne brukes helikopter for å sikre effektiv jakt.