Fylkesmann på overtid

Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Kristin Hille Valla fortsetter som fylkesmann når åremålsperioden går ut 31. januar. Departementet vil ikke lyse ut stillingen før det er avklart om det blir en ny fylkesinndeling

DEL

LILLEHAMMER: I seks av 18 fylker er fylkesmennene utnevnt på seks års åremål. Etter denne perioden har de muligheter til å fortsette ytterligere en periode, men det skjer da i konkurranse med andre søkere etter at stillingen er utlyst.

Den 31. januar har Kristin Hille Valla vært fylkesmann i Oppland i seks år. Men før departementet lyser ut stillingen i Oppland, vil de se hva som skjer når Stortinget behandler forvaltningsreformen til høsten. En behandling som kan resultere i ny fylkesinndeling.

- I påvente av denne avklaringen, blir Kristin Hille Valla inntil videre konstituert som fylkesmann i Oppland, sier departementsråd Karin Moe Røisland i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

En slik løsning er også valgt for Møre og Romsdal og Aust-Agder.

Selv har ikke Kristin Hille Valla noen kommentar til denne løsninger eller om hun kommer til å søke på en ny perioden når stillingen blir utlyst.

- Det skal jeg vurdere når det er aktuelt, sier hun til GD.

Det var stor spenning og mange spekulasjoner da hun ble utnevnt til fylkesmann i 2001 og spenningen blir garantert ikke mindre når stillingen lyses ut på nytt, kanskje i løpet av 2008.

Da hun ble utnevnt som fylkesmann var hun direktør i Kompetanseprosjekt Innlandet. Hun var hele tiden blant dem som sto fram offentlig som søker. Det var det ikke alle som gjorde. Da søknadsfristen gikk ut, var det tre av 10 som ikke ville ha navnet sitt offentliggjort. Men blant dem som vedsto seg sin interesse for stillingen var nåværende fylkesordfører Audun Tron, daværende ordfører i Nord-Fron, Gunnar Tore Stenseng, stortingsrepresentantene Berit Brørby og Torstein Rudihagen, samt revisor Bjørn Overn og Jon A. Lea som den gang var konstituert fylkesmann i Buskerud.

Senere måtte Audun Tron trekke søknaden sin fordi han på dette tidspunktet var statssekretær i den regjeringen som skulle avgjøre saken.

Søknadsfristen ble også utvidet med to uker, noe som departementet begrunnet med at de ønsket flere kvinnelige søkere. Det samme skjedde også for Troms og Møre og Romsdal. Det resulterte i fire nye søknader til stillingen i Oppland. Blant annet fra daværende fylkesrådmann, Tor Berge og tidligere øverstkommanderende for forsvaret i Nord-Norge og tidligere generalløytnant for Natos hovedkvarter, Per Bøthun.

Åremålsordning for fylkesmenn ble innført i 2001. Foruten Kristin Hille Valla er det nå følgende fylkesmenn som har åresmålsstilling: Anne Enger i Østfold. Kari Nordheim-Larsen i Telemark, Ottar Befring i Møre og Romsdal, Svein Ludvigsen i Troms og Hill-Marta Solberg når hun begynner i stillingen i Nordland.

Ordningen er lik for alle: Perioden er på seks år med adgang til en ny periode på seks år etter offentlig kunngjøring og konkurranse. Det er ikke lenger noen selvfølge at tidligere statsråder og stortingsrepresentanter får slike stillinger.

Det legges nå større vekt på ledererfaring fra offentlig og privat virksomhet.

Departementet opplyser at bortsett fra spørsmålet om nye fylkesgrenser, får ikke forvaltningsreformen noen betydning for praksis ved utnevningen av fylkesmenn.

Artikkeltags