Ulovlig massedeponi i Lillehammer må fjernes: – Ville fått avslag

Matjord skal ikke brukes til massedeponi, slik det er gjort på Randgårdsjordet i Lillehammer. Det fastslår landbrukskontoret, som ber Fylkesmannen sørge for nødvendige vedtak for å få fjernet massene.