Godkjent syn ikke godt nok for Fylkesmannen

FORTVILET KAMP: Gausdølen Øystein Veisten ble rammet av et lett hjerneslag i fjor sommer, og kjemper en forvilet kamp med Fylkesmannen i         Oppland om å få tilbake førerkortet sitt. Ifølge øyenlegene Turid Nordbø og Jacob Jacobsen hos Legespesialistene i Lillehammer oppfyller han helsekravene for å beholde førerkortet. Men de målingene vil ikke fylkesmannen i Oppland vektlegge.  Foto Halvor Torgersrud

FORTVILET KAMP: Gausdølen Øystein Veisten ble rammet av et lett hjerneslag i fjor sommer, og kjemper en forvilet kamp med Fylkesmannen i Oppland om å få tilbake førerkortet sitt. Ifølge øyenlegene Turid Nordbø og Jacob Jacobsen hos Legespesialistene i Lillehammer oppfyller han helsekravene for å beholde førerkortet. Men de målingene vil ikke fylkesmannen i Oppland vektlegge. Foto Halvor Torgersrud

Artikkelen er over 3 år gammel

Øystein Veisten ser mer enn godt nok til å kjøre bil, ifølge øyelegen sin. Men ikke godt nok for Fylkesmannen i Oppland.

DEL

GAUSDAL: – Jeg vet snart ikke mi arme råd, sier den 65 år gamle norsklæreren. Han har brukt store deler av sommeren og høsten til å kommunisere med det han opp-lever som et stivbeint byråkrati hos fylkesmannen. Øystein har fått bekreftet av øyelegen sin, etter måling på godkjent instrument, at han oppfyller helsekravet til å kjøre bil. Likevel vil ikke fylkesmannen gi ham førerkortet tilbake, fordi en tidligere måling på et annet instrument viste et annet resultat.

– Det er som å snakke til en vegg, sier gausdølen.

Les også: – Kan overprøve legenes måling

Hjerneslag i fjor

Øystein fikk utfordringer med synet sitt etter et hjerneslag i juli i fjor. Nå har to øyeleger ved Legespesialistene i Lillehammer med et par måneders mellomrom konkludert med at synsfeltet hans har bedret seg vesentlig, og at det tilfredsstiller kravene til å kjøre bil igjen.

Målingene er gjort med et instrument av typen Esterman, som brukes over hele verden, og som anbefales i Helsedirektoratets nye forskrift fra 1. oktober i år.

Men disse målingene vil ikke fylkesmannen forholde seg til. Årsaken er angivelig at Esterman ikke er nevnt i Helsedirektoratets veileder fra før 1. oktober. Fylkesmannen har derfor avvist klagen og anbefaler at politiet inndrar førerkortet hans for godt.

Tilfredsstiller kravene

Det var etter en måling ved Lillehammer sykehus i juni, altså før Legespesialistene ble koblet inn, at øyelege Andreas Helgesen på Lillehammer sykehus fant defekter i synsfeltet hans og sendte saken til fylkesmannen.

Målingen ble gjort med et instrument av typen Goldman, det samme instrumentet som Veisten ble målt med etter hjerneslaget i september 2015.

Den gangen konkluderte øyelege Niels Elkjær med at han for så vidt tilfredsstilte kravene til førerkort og at han kunne forvente bedring. Det har vist seg å stemme. Likevel er han stadig uten førerkort.

Øystein Veistens frustrasjon knytter seg til at fylkesmannen i Oppland stadig forholder seg til den ene målingen som påviser defekt, på tross av nyere dokumentasjon som viser at synsfeltet hans nå fullt ut tilfredsstiller kravene.

Svært overrasket

Øyelege Turid Nordbø hos Legespesialistene, som har lagt seg selen for å hjelpe Veisten, sier til GD at hun er svært overrasket over at fylkesmannen fastholder at førerkortet skal inndras, på tross av at det nå foreligger synsfeltundersøkelser både fra henne og hennes kollega Jacob Jacobsen. Begge konkluderer med at Veisten kan kjøre.

– Jeg har aldri opplevd at våre målinger har blitt underkjent på denne måten, sier Nordbø. Hun mener fylkesmannen umulig kan ha fått med seg at Esterman er et instrument som brukes av de langt fleste øyeleger i Norge

– Esterman er et automatisert og effektivt instrument for å påvise defekter i synsfeltet. Det er meg bekjent bare noen få sykehus som fortsatt bruker Goldman, sier Nordbø.

Kan ikke gjøre mer

– Jeg har vondt av Øystein. For slik skal det ikke være. Jeg har brukt av min fritid på å underbygge klagen hans. Nå er det dessverre ikke mer vi kan gjøre, sier Nordbø.

– Jeg skal ikke underslå at jeg kjenner på både sinne og fortvilelse. Jeg regner med at det er flere enn meg som er i samme situasjon. Derfor synes jeg det er greit å dele historien med flere, sier Øystein Veisten.

Han har ett mål for øye, nemlig å få sette seg bak rattet på Saaben igjen. Og uansett hvordan fylkesmannen argumenterer, så mener han det er et faktum at dersom han hadde gått til Legespesialistene fra starten, så hadde han kjørt bil i dag.

– Om ikke annet må det vel være et tankekors for Fylkesmannen i Oppland, at helsekravene for å få førerkort praktiseres med en så stor grad av tilfeldighet, sier Øystein Veisten.

Artikkeltags