Det har i lang tid vært slik at Lillehammer var en av tre byer det sto mellom når regjeringen skulle velge plassering av den nye fellesadministrasjonen for fylkesmennene i Norge.

Onsdag kom meldingen fra regjeringen om at de fem til ti arbeidsplassene som blir i enheten, legges til Arendal.

– Vi tar beslutningen til etterretning, men er selvsagt skuffet over at det ikke ble lagt hit, sier Sigurd Tremoen i en nyhetsmelding på Fylkesmannens eget nettsted.

– Gir bedre styring

Fellesadministrasjonen, som forkortes med FMFA, skal etableres fra 1. januar 2019, opplyser regjeringen. På sikt skal den ha fem til femten medarbeidere i Arendal.

«Lederen vil ha kontorplass i Arendal, mens storparten av medarbeiderne vil ha kontorplass ved embetene rundt i landet som i dag,» heter det i en pressemelding om avgjørelsen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det er bra for kompetansemiljøet som finnes i fylkesmannsembetene at administrasjonen samles.

– Ved å samle administrativ kompetanse og kapasitet, vil vi få en bedre styring av embetene, sier Sanner.

Sammenslåing er årsaken?

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, sier til NRK at han tror sammenslåing av Aust- og Vest-Agder er årsaken til at de nå får den statlige enheten.

– Det har lenge vært sagt at fylkene som slår seg sammen frivillig, skal belønnes for det. Det ser vi her, sier han til statskanalen.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), er enig.

– Dette viser at regjeringen støtter regionreformen, sier han.