Dette uttaler formannskapet i Gausdal om Granheim Lungesykehus

Dette er uttalelsen fra formannskapet i Gausdal før styremøtet i Sykehuset Innlandet fredag.