Vil bruke en million for å brannsikre middelalderkirka

Det jobbes med å sikre Follebu kirke mot brann, nærmere bestemt ved å installere et vanntåkeanlegg.