Fem søkere til lederstilling i Gausdal

Tre kvinner og to menn har søkt stilling som avdelingsleder ved Flatland bofelleskap i Gausdal.