Trond får mange meldinger fra bønder sliter med høye strømpriser – regninga til Elias har økt med 2.000 kroner i måneden

Trond Klaape i Oppland Bonde og Småbrukarlag får mange henvendelser fra fortvilte bønder som sliter med høye strømregninger. En av dem er Elias Bergseth fra Svatsum i Gausdal som må betale 2.000 kroner mer i måneden på grunn av høyere strømpris.