Politiet i Lillehammer har nylig oversendt anken fra Per Jarle Dyrud til statsadvokaten i Hedmark og Oppland.

Dyruds anmeldelse går på det han mener er tyveri av penger og gjenstander begått av vergen som i underkant av ett år hadde vergeansvar for hans mor, Gerd Thordis Dyrud (88).

– Spent på utfallet

– Jeg er spent på utfallet videre i denne saken. Jeg stusser litt over at politiet etter min anke av henleggelsen, ikke har snakket med meg, eller min mor, sier Per Jarle Dyrud til GD. Dyrud anket henleggelsen som han skriftlig fikk beskjed om fra politiet i Lillehammer, 11. oktober i år. Anmeldelsen ble opprinnelig innlevert 6. mai 2016.

Les også: I ti måneder var Gerd Thordis (88) under vergemål: Ble ribbet for alt
Statsadvokaten i Hedmark og Oppland har ennå ikke formelt registrert ankesaken, som mottatt.

GD får opplyst fra statsadvokatens forværelse at det trolig skyldes postgangen mellom politiet i Lillehammer og statsadvokaten, med tilhold i Hamar.

Les også: Ingen hjelp å få i sivilrettsforvaltningen

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter er den høyere påtalemyndigheten i Innlandet politidistrikt, og tar stilling til de fleste henleggelser av anmeldelser som blir anket. Statsadvokaten har i utgangspunktet en frist på 30 dager i behandlingen av innmeldte ankesaker, men kan i spesielle tilfeller gå utover denne fristen.

Les også: «...skal sikre verdighet og integritet»

Det er ikke kjent for GD hva politiet i Lillehammer innstiller på i ankesaken fra Per Jarle Dyrud.

Utfallet hos statsadvokaten kan bli tiltale eller henleggelse.

Statsadvokaten kan også sende saken i retur og be om ytterligere etterforskning av saken.

Vurderer Fylkesmannen

GD har i flere artikler omtalt omstendighetene rundt vergemålet til Gerd Thordis Dyrud.

I kjølvatnet av dette har Fylkesmannen i Oppland kontaktet politiet i Lillehammer, og overlevert en større mengde dokumentasjon i tilknytning til saken.

Les også: Per Jarle Dyrud: - Mitt forhold til mor

Fylkesmannen har bedt politiet vurdere om det har foregått noe ulovlig i utøvelsen og forvaltningen av vergemålet til Gerd Thordis Dyrud.

Les også: – Vi skal til bunns i saken

– Saken som Fylkesmannen har sendt over er fortsatt i arbeid hos oss, opplyser påtaleansvarlig Olav Sørby i lillehammerpolitiet.

Vergesaken

Gerd Thordis Dyrud (88) i Gausdal var i ti måneder underlagt vergemål.

I løpet av vergemålsperioden ble kontoen hennes tom, huset hennes tømt og hagen rasert.

Saken som først var omtalt i GD, har vakt nasjonal oppsikt og er omtalt i flere medier.