Nybåten skal ta det meste av trafikken: – Næringa har vore skulda for berre å hauste, det kostar sjølvsagt å drive tilsyn og pleie, men nå kan vi ta kritikarane på ordet og leggje til rette for at Besseggen skal bestå til evig tid. Vi kan ikkje berre pøse på med turistar.  Harald Rune Øvstedal har investert i ny rutebåt til 20 millionar kroner. «Kåre Johan» går fortare og brukar langt mindre drivstoff. Det gjer at den andre båten, Gjendine ( bak t.v.), blir som reservebåt å rekne.Alle foto: Ketil Sandviken.

Ny Gjendebåt og fotpatrulje over Besseggen

Ny rutebåt og tilsynspatruljer over Besseggenskal spare naturen og gje turistane betre opplevingar.
Av
Publisert