* Statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, var for en drøy uke siden på tur til Osdalen i Hedmark. Der hilste hun på en av de siste bøndene i distriktet som fortsatt driver med sau.

Takket være store offentlige summer har bonden gjerdet inn et området som holder rovdyrene ute. En slik virksomhet gledet statssekretæren.

Ifølge Aftenpostens framstilling lot hun falle noen kommentarer om at denne formen for sauedrift, ikke den tradisjonelle med beitebruk i utmarka, er det som representerer framtida.

* Landbruket er avgjort en statsstyrt næring når det gjelder rammer for inntektsmuligheter i næringen. Men det er et drøyt steg å gå når politisk ledelse i Miljøverndepartementet i realiteten vil avvikle et viktig husdyrhold.

I et perspektiv med ressursutnyttelse og miljøforvaltning er det temmelig spesielt at nettopp Sørensens departement på denne måten skal vise veg for hvordan våre naturressurser ikke skal brukes.

Det blir på sitt vis å sammenlikne med at våre myndigheter praktiserer en energipolitikk som presser vår kraftkrevende industri ut av Norge.

* Det er konflikt mellom husdyrhold og rovdyrhold i store deler av landet vårt. Regjeringen har forsøkt å vise veg for en praktisering som skal vise respekt og ivaretakelse for begge interesser.

Mangeårig Ap-politiker Gunnar Tore Stenseng har med tyngde kastet seg inn i konflikten og representerer «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk».

Han utfordrer både Regjeringen, Opplandsbenken og Miljøverndepartementet i et innlegg i dagens GD.

Les Stensengs innnlegg her: Rovviltpolitikken - Stortinget har ansvaret

* Vi forstår at mange ønsker seg en helt ny rovdyrpolitikk.

Enda viktigere på kort sikt er det at regjering og forvaltning praktiserer det rovdyrforliket som tross alt er nedfelt av Stortinget.

En del av dette forliket fungerer bedre i år enn tidligere, særlig fra Fylkesmannen i Opplands side.

Men med en statssekretær fra SV som så til de grader lever sitt eget liv i forliket, er det åpenbart at vi står framfor mange harde tak om både husdyrhold, rovdyrhold og en ressursforvaltning som går i retning av en museumsprofil.

Vi ønsker derfor Stenseng lykke til med hans utfordring.

De rødgrønne partiene - også i Oppland - har åpenbart en vanskelig nøtt å knekke.