Mottaksplaner på stedet hvil

Uvisst: Blir det eller blir det ikke asylmottak på Klones? Svaret sitter eieren Arvid Mæland på, men han vil ikke kommentere saken overfor GD. Foto:Ketil Sandviken

Uvisst: Blir det eller blir det ikke asylmottak på Klones? Svaret sitter eieren Arvid Mæland på, men han vil ikke kommentere saken overfor GD. Foto:Ketil Sandviken

Artikkelen er over 4 år gammel

Planene om asylmottak på Klones står på stedet hvil.

DEL

Vågå kommune har etterlyst informasjon om brannsikringsstrategi og en uttalelse fra Arbeidstilsynet fra Klones-eier Arvid Mæland, men så langt ikke fått noe.

Det er heller ikke avklart når en flomsikring av Klonesbekken kan være på plass, slik kommunen nå krever før det kan etableres mottak på stedet.

Les også: Må flomsikre for å få asylmottak

Har ingen søknad

– Vi har ingen komplett søknad, derfor kan vi heller ikke behandle saken, sier kommunalsjef i Vågå, Pål Inge Sanden til GD.

Mæland selv vil ikke kommentere saken overfor GD.

Heller ikke selskapet som skal drive mottaket på Klones, Ostra Consult, vet noe mer. Mannen bak selskapet, Olav Strand, sier til GD at «det ikke er noe nytt».

Senterpartiet i Vågå vil fremme interpellasjon om flyktninger og kommunes strategi for disse på neste kommunestyremøte.

De stiller blant annet spørsmål ved hvorfor Klonesbekken nå utgjør en flomfare da den ikke har gjort det før, selv om det har vært både skole og internat på stedet.

Kommunalsjef Sanden forklarer det.

– Dagens flom- og skredkart kom i 2010. Det får ingen konsekvenser for dagens drift verken på Klones eller andre steder, men så snart det søkes om bruksendring utløser det krav om flomsikring for de områdene hvor det utgjør en fare. Klones ligger innenfor dette området, og en søknad om asylmottak er en bruksendring, sier Sanden.

NVE vil ikke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ikke være med og koste en sikring av Klonesbekken. Det bekrefter de i eget brev til Vågå kommune. De har vært inne flere ganger tidligere, blant annet i 1995, da de bygde opp en eldre erosjonssikringsmur. Denne er imidlertid ikke tilpasset dagens krav til ny bosetting på stedet.

Avslag nå skyldes harde prioriteringer i forhold til midler og hvor sikring trengs mest. Andre tiltak går før det som er dokumentert på Klones.

Artikkeltags