Store verdier i Glasopor-systemet, men selskapet mener det ikke er deres ansvar å betale

Glasopor AS og selskapet som eier bedriften, Sirkel Materialgjenvinning AS, er begge bedrifter med økonomiske muskler.