Fylkesmannen stiller krav til Vågå, Lom og Skjåk om opprydding av glasopor

Nå må kommunene i Ottadalen bestemme seg for om glasopor i naturen er forsøpling eller forurensning.