Vil flytte barnehagen på Sel

Av

Foreldre mener at barnehagen på Sel bør flyttes til Sel Skule etter skolen blir lagt ned i høst.