Skiløyper og brøyting i Rondane ankes til Høyesterett

Til og med kongens nyttårstale var involvert da formannskapet i Sel skulle ta stilling til om en avgjørelse fra lagmannsretten skal ankes til landets høyeste domstol.