Dei er gull verdt for Nord-Gudbrandsdal

Når pila som viser utvikling innan talet på innbyggjarar i Nord-Gudbrandsdal peiker nedover, er slike som Tormod Sperstad, Hilde Kielland Mølmen og Edvard Mølmen gull verdt for Nord-Gudbrandsdal.