De skal passe på at Dronning Sonja og mange tusen gjester får det bra

600 frivillige mønstrer til aksjon. HKH Dronning Sonja kommer på besøk, cirka 1.000 personer skal konkurrere om heder og ære og næringslivet venter mangedobbelt omsetning.