På hodet for Landskappleiken

Mange er der for å spille eller synge og mange er der for å danse. Noen er der for å høre. Andre er der for å se. Alle er der for å være med i det som blir karakterisert som et fantastisk fellesskap.