VINSTRA: Det er Arntzen de Besche Advokatfirma som har gått gjennom selskapet.

I løpet av de siste ti årene har GE mottatt i overkant av 200 millioner kroner i subsidier fra Fronskommunene i form av billig konsesjonskraft. Nå kan det være slutt.

Brøt loven

Juristenes rapport viser nemlig at subsidieringen har vært i strid med EØS-reglene.

Videre at det over flere år er foretatt pengeoverføringer til eierkommunene i strid med aksjeloven. Rapporten som ble ferdigstilt i februar i år, er nylig gjort offentlig. I går startet et styreseminar i selskapet. De påståtte regelbruddene og ulovlighetene er høyt på dagsorden.

EØS-problematikk

Administrerende direktør Bjarne Slapgard startet i jobben i august i fjor. Han sier styret har ment at disposisjonsretten til kraftressursene fra Nord-Fron og Sør-Fron er å regne som en del av eierfordelingen ved etableringen. Det er ikke Fronskommunene enige i.

Slapgard sier at det uavhengig av denne striden, er en utfordring både for GE og eierkommunene å få ryddet EØS-problematikken av vegen.

- Det er viktig å få gjort det før konkurrentene går til det skritt å anmelde selskapet. Dessuten må selskapet selvfølgelig drives i henhold til aksjeloven og skatteloven, sier han.

- EØS-reglene krever at eierne følger markedsinvestorprinsippet. De plikter å stille langsiktige avkastningskrav på den kapitalen de skyter inn, sier Slapgard.

Agenda

Tidligere direktør Erik S. Winther mener noen ønsker å rive ned GE.

- Jeg ser hva som skjer og hva som er agendaen. Vi har et par eiere som forsøker å rive Gudbrandsdalens mest suksessrike selskap i stykker. Det er sterkt beklagelig. Men det er interessant at det kommer for dagen, sier Winther.

Gunnar Tore Stenseng var den første styrelederen da GE ble etablert 1986. Senere, i 1992, overtok Winther. Han gikk rett over i stillingen som administrerende direktør ti år senere. Da smatt Stenseng inn i styreledervervet igjen.

- Burde ikke du som erfaren styreleder sett at kapitaltilførselen fra Fron var problematisk, Stenseng?

- Som styreleder har jeg hele vegen hatt tillit til administrasjonen og revisor. De har ikke spilt inn noe om dette til meg. Tematikken ble første gang reist av Aksel Eng i eiermøte i november 2008. Etterhvert fikk vi laget en juridisk vurdering om dette. Men jeg ble først klar over alvoret da rapporten fra Arntzen de Besche Advokatkontor forelå.

- Du uttalte til GD etter siste styremøte at det var uryddig av Fronskommunene å engasjere egen juridisk rådgiver?

- Jeg opplevde det slik. Men jeg ser nå at det er nyttig å få interessene tydeliggjort i en profesjonell setting, og at det er nødvendig for å komme videre, sier styreleder Gunnar Tore Stenseng.

LES HELE HISTORIEN I DAGENS PAPIRUTGAVE!