LILLEHAMMER: Mesta har brøytet Geirangervegen fram til Oppland grense, og har igjen rundt tre kilometer å brøyte, melder NRK.

Vestre del av Stavbrekkfonna og mye av den østre delen gikk for to uker siden. Fonnsnøen må fjernes med gravemaskin og hjullaster fordi den inneholder mye stein.

Mesta sier til NRK at det er litt over middels snømengder. Enkelte steder er brøytekantene opptil 7-8 meter

I fjor ble Geirangervegen åpnet 11. mai, noe som var rekordtidlig. Året før ble ikke vegen åpnet før 20. juni fordi Stavbrekkfonna ikke ville løsne.