Gladsaker i kø i Lillehammer

En av dem som var fornøyd med formannskapet i Lillehammer tirsdag: Leder ved Lillehammer sykehjem, Jostein Skundberg. (Foto: Jon Bernt Høigård)

En av dem som var fornøyd med formannskapet i Lillehammer tirsdag: Leder ved Lillehammer sykehjem, Jostein Skundberg. (Foto: Jon Bernt Høigård) Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Penger til kirkene, flere stillinger ved sykehjemmet, styrket hjemmetjeneste, utbygging av Sportsplassen og flere lærlinger. Formannskapet i Lillehammer var i det spandable hjørnet.

DEL

LILLEHAMMER: - Jeg har vært med i politikken i 12 år og aldri opplevd makan. Alltid har det bare handlet om å knipe inn mest mulig. Dette er herlig, kommenterte varaordfører Berit Bolton Arnesen (SV) etter formannskapsmøtet i Lillehammer tirsdag. Sakene skal innom kommunestyret, men mye rart skal skje om de ikke blir klubbet der også. Vedtakene i formannskapet var enstemmige.

Det begynte med kirkene. Formannskapet bevilget 811.000 kroner for å dekke kirkevergens underskudd i fjor. Videre økte formannskapet driftsrammene i år med 385.000 kroner. Det dekker behovet for en kirkevergeassistent i tre måneder, og skal også sikre at regnskapet går i balanse. Fra neste år får kirkevergen dessuten hjelp av den etterlengtede assistenten hele året, det skal innarbeides i budsjettet for 2008.

Til rehabilitering av Fåberg kirke og rullestolinnganger til Vingrom kapell og Lillehammer kirke, la formannskapet 940.000 kroner på bordet. Om Fåberg-kirken het det i sakspapirene at det er nødvendig å vurdere om spontaket må vedlikeholdes. Per Prestrud (Sp) mente at det ikke var noe å lure på.

- Man ser rett ut i lufta, sa han og minnet i samme slengen om behovet for et nytt malingsstrøk.

Etterpå ble Nordseter fjellkirke bevilget 100.000 kroner som skal brukes til rehabilitering. Formannskapet tilgodeser også andre tro- og livssynssamfunn med 30.000 kroner ekstra.

Hammartun barne- og ungdomsskole og beboerne i området kan glede seg. I tråd med kommuneplanen skal Sportsplassen utvikles til et «attraktivt rekreasjons- og aktivitetsanlegg for sentrum». GD presenterte planene i vår. Her blir det kunstgressflate for ballspill og lek, og med islegging om vinteren. På en asfaltflate skal det legges til rette for basket, håndball, tennis, enkle skateaktiviteter og rulleskøyting. Det blir bane for sandvolleyball, asfaltbane for friidrett og sykling, klatreanlegg og lekeapparater, belysning, benker, bord og mulighet for grilling. Planen omfatter også litt park med busker, trær og springvann, og det gamle garderobe- og tribuneanlegget skal fikses slik at det kan tjene som tribune, oppholdsplass, toalett og lager.

- Dette er en veldig gladsak, ikke minst for Hammartun, og det er veldig bra for bydelen, innledet ordfører Synnøve Brenden Klemetrud (Ap) om Sportsplassen. Representantene for de andre partiene mente det samme, mens Ragnar Nordgreen (Ap) ikke kunne dy seg for et spark til Høyres ordførerkandidat:

- Selv i en valgkamp bør man holde seg for god til å fremstille det som at det ikke har skjedd noe positivt i Lillehammer på 70 år, sa han.

Johan Schei (V) antydet hvor pengene kommer fra:

- Det er fantastisk positivt det som skjer nå, og at vi klarer å få til en økonomi som gir rom for mer enn kommunale basisområder. Det er et viktig perspektiv når vi for eksempel diskuterer eiendomsskatt. Jeg sier ikke mer.

Utbygging av Sportsplassen koster 5,5 millioner kroner. Tre av millionene skal lånes.

Den eneste saken blant gladsakene som skapte antydning til debatt under formannskapsmøte handlet om lærlinger. Det sørget Jytte Sonne Juliussen (KrF) for, hun er vara for Høyes Jan M. Jansen i formannskapet. Rådmannen hadde foreslått å øke antall lærlingplasser i kommunen til 26, halvparten i høst og ytterligere 13 fra 2008. Juliussen foreslo å øke til 39 som ville være i samsvar med antall søkere.

Den gikk ikke. Med 26 lærlingplasser vil kommunen tilby én lærlingplass pr. 1.000 innbyggere som er i tråd med målsettingen til Kommunenes Sentralforbund. Juliussen ble beskyldt for å drive valgkamp av Kurt Gjerstad (SV), og ordfører Synnøve Brenden Klemetrud sa at kommunen skal være ansvarlig.

- Vi skal ikke tippe på et tall. Da kunne jeg by over og si 50. Én lærlingplass pr. tusen innbyggere er basert på en faglig vurdering. Da syns jeg det er riktig, sa hun.

Juliussen frafalt forslaget. Fram til nå har kommunen hatt sju lærlingplasser.

- Dette er bra for sykehjemmet, sa ordføreren.

- Det er det, sa lederen på Lillehammer sykehjem, Jostein Skundberg som satt ringside og hørte på da formannskapet økte budsjettrammen for sykehjemmet med 3,9 millioner. Pengene skal brukes til å øke grunnbemanningen i år med seks hele stillinger. I tillegg er det penger igjen til å øke bemanningen periodevis når behovet melder seg, - for å ta toppene, som det ble sagt.

Lillehammer sykehjem har både fått og mistet stillinger de siste årene. Rådmannen berømmer ledelsen for lojalt å drifte i samsvar med de tildelte rammene.

- Noen som ønsker å stemme imot, sa ordføreren og brukte ett sekund på å konstatere:

- Ingen som tør det, nei.

Deretter var det hjemmetjenestenes tur. Fem millioner kroner mer ble det på dem. Pengene skal kompensere for økt volum.

Artikkeltags