Ytringene ble publisert på en åpen profil på Facebook og inneholder til dels grove beskyldninger og karakteristikker av de ansatte ved kontoret. Meldingene er nå slettet.

Les også: Barnevern-ansatte angrepet på jobb

Unntatt offentlighet

Kommunen har kopi av meldingene, men nekter GD innsyn med henvisning til offentlighetsloven paragraf 24 annet ledd. 2. setning:

«Det kan gjenrast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknende dokument om lovbrot frå private. Andre dokument om lovbrot blant anna melding og tips frå offentlige organ, kan det gjenrast unntak frå innsyn for inntil saken er avgjord».

– Som kommune jobber vi for åpenhet, men av hensyn til de ansatte som her er berørt – og innholdet i meldingene, så velger vi å unnta det, sier Drønen.

Via andre kilder har GD likevel fått tilgang til flere av meldingene, som illustrasjonen viser. Det er til dels sjokkerende lesning.

Virkelig ille

Rådmannen og kommunalsjef Steinar Løsnesløkken beskriver ytringene som «virkelig ille» og at de aldri har opplevd noe lignende. Derfor har de valgt å anmelde det.

– Vi reagerer kraftig. Det er grenser for hvor mye offentlig ansatte skal tåle. Her er grensen overtrådt kraftig, mener Drønen.

Bøter eller fengsel

Politioverbetjent Erik Trønnes ved Sel lensmannskontor, er sparsom med opplysninger om saken. De har akkurat fått den på bordet.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere noe utover det, sier Trønnes.

– Strafferamme?

– Det er opp til politijuristen å avgjøre, sier han.

Politiadvokat ved Gudbrandsdal politidistrikt, Øystein Husby, sier til GD at strafferammen for slike ytringer kan være bøter eller fengsel i inntil to år.

– Det går på skremmende eller plagsom opptreden på telefon, sms eller sosiale medier som Facebook. Vi har en del slike saker. Er det snakk om ærekrenkelser, så blir ikke det påtalt av det offentlige. Der er det mer et system med private straffesaker, sier Husby.

– Og hvordan ender disse sakene?

– Som regel med bøter. I størrelsesorden 5.000 pluss/minus, sier Husby.

Han kan ikke erindre å ha vært borti en tilsvarende sak som den som nå pågår i Sel.

Trykk liker på GDs Facbook-side og diskuter saken her: