På Hamar begynner listen over utgifter å bli lang: Nytt kulturhus. Splitter nytt Stortorg. Opprusting av Ankerskogen. Til og med et noe uregjerlig stupetårn.

Rådmannen sier stopp

De mange store innhuggene i kommunens økonomi de siste årene, har nå fått Hamar-rådmann Martin W. Kulild til å legge fram et forslag til økonomi- og handlingsplan for den kommende fireårsperioden, skriver Hamar Arbeiderblad onsdag.

I praksis betyr det at flere kommunale prosjekter, blant annet utbyggingen av en skole, byggingen av en barnehage og oppstart av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger er skjøvet fram i tid, skriver avisen.

- For høy aktivitet

En av dem som har uttalt seg kritisk om den kommunale pengebruken, er formannskapsmedlem Knut Fangberget (H).

- Vi har lenge påpekt at vi må kjøle ned kommunens økonomi. Nå kommer realitetene fram. Hamar kommune ansetter 200 nye personer hvert år, som tilsier at aktiviteten kan tas ned uten å si opp folk, sier Fangberget til Hamar Arbeiderblad.