Her vil Lykstad og Owren bygge stor matvarebutikk med leiligheter over

Lykstad og Owren Eiendom er på banen for å bygge også i Follebu. Her foreligger planer for stor matvarebutikk og en boligetasje i prosjektet "Kiwi Follebu".