- Satsing på egne merkevarer er ikke noe annet enn en mulighet til å tjene mer penger selv. Det burde Strand være mann nok til å innrømme. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg blir provosert når bøndene betegnes som trussel mot vareutvalg, utsalg og innovasjon i verdikjeden for mat, sa Bergesen. I sitt innlegg tok hun for seg markedsmakt og hvordan møte markedskreftene.

- President Robert Carlson i World Farmers Organisation oppfordrer oss til å styrke bondens rolle i verdikjeden for mat for å møte markedsliberalismen. I Norge har vi fremdeles samvirker som gjør dette for oss. Men de utfordres hver eneste dag. Som råvareprodusenter må vi spørre oss om vi ønsker en framtid der vi er prisgitt matvarekjedene. Samvirket er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel. Et virkemiddel som sørger for å balansere et marked av tilbud og etterspørsel og for at jeg får best mulig betalt for varene mine, sa gardbrukeren fra Sør-Fron.

11 fra Oppland

I tillegg til fylkesleder Trond Ellingsbø, er Oppland Bondelag representert med ti tillitsvalgte på årsmøtet i Loen.

Dette er utsendingene: Trond Ellingsbø, Heidal, Hanne Bergesen, Sør-Fron, Jon Lerhol, Vang, Olaf Espen, Gran, Lars Egil Blekkerud, Gran, Irene Amundgård, Lesja, Hans Gunstad, Jevnaker, Marit Olige Lindstad, Fåberg, Ole Seegard, Snertingdal, Stein Hålien, Vestre Slidre og Bjørnhild Kihle, Østre Toten. Oppland Bondelag har fått tildelt tre innlegg på tre minutter. Trond Ellingsbø, Hanne Bergesen og Hans Gunstad holder innleggene.

Fra brudd til gjennombrudd

Det kommende stortingsvalget fikk mye oppmerksomhet da Nils T.Bjørke talte til årsmøtet. "Norsk matproduksjon står på spill – valget er ditt 9. september", blir et av slagordene til Norges Bondelag under denne valgkampen.- Vil du fortsatt nyte kortreist norsk mat må du bry deg om landbruks- og matpolitikken når du stemmer, sa Nils T. Bjørke i sin tale, som han kalte "Fra brudd til gjennombrudd".

- Det er store politiske skillelinjer mellom partiene. Det er ikke bare i butikkhyllene nordmenn velger maten sin, det skjer også ved valgurnene 9. september, sa Bjørke. Fra talerstolen oppfordrer han alle om å sette seg inn i hva de enkelte parti vil med norsk matproduksjon.

- Gå bak de fine formuleringene, det er virkemidlene som må vurderes og partiene må kalle en spade for en spade, formaner Nils T. Bjørke. Han understrekte at Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt, men har tydelige meninger om landbrukspolitikken.

- Blå-blått vil gi mindre norsk mat

Ifølge Norges Bondelag går de tydeligste politiske skillelinjene mellom KrF, SP, Ap og SV på den ene siden og Høyre, Venstre og FrP på den andre siden. Den blåeste modellen vil gi et landbruk som ikke drar nytte av ressursgrunnlaget i Norge og vil gi en nedgang i norsk matproduksjon.

- En politikk som fører til økt import handler ikke om tilgang på delikatesser og spesialiteter, men om hvilke ressurser som nyttes i vår matproduksjon. Skal vi utnytte beiteressursene over hele landet – eller øke importen av fôrvarer? Vil vi fortsatt foredle kortreiste norske råvarer selv? spurte Nils T. Bjørke.

Årets sene våronn, flom, voldsomt regnvær og isbrannproblemer viser tydelig at landbruket er biologisk produksjon som ikke lar seg styre som en fabrikk. Gode politisk fastsatte rammevilkår må på plass gjennom en aktiv landbrukspolitikk.

– En variert bruksstruktur tilpasset norske geografiske forhold i hele landet er et politisk valg, understreket Bjørke.