Det melder Oppland Arbeiderblad.

Avisa har intervjuet områdesjef Børge moen i HV Gjøvik , og han frykter en sterk nedbemanning kan bli en konsekvens dersom regjeringsens forslag går i gjennom i Stortinget.

Det er ventet at Stortinget skal behandle Stortingsprop 151 S i vårsesjonen 2017, ifølge OA.

Heimevernet i Hedmark og Oppland er i dag organisert med en stab på Elverum, en godt trent innsatsstyrke og 15 områder med hver sine styrker. Vestoppland har tre områder, Gjøvik, Hadeland og Valdres.

En sentralisering kan bety at flere HV-områder blir lagt ned, skriver OA.