Kristiansen ble fengslet 9. mars, med brev- og besøksforbud, og en uke i full isolasjon av frykt for at han skulle påvirke vitner i saken.

Den antatte Hells Angels-sjefen er siktet for heleri og brudd på likningsloven, i forbindelse med driften av sine Tattoo World-butikker i blant annet Lillehammer.

Leif Ivar Kristiansen protesterte på - og anket - beslutningen fra tingretten om fengsling av ham fram til 28. januar.

I dag har Frostating lagmannsrett i Trondheim avvist anken.

- Misforhold

Ifølge lagmannsrettens kjennelse er det misforhold mellom den pengestrømmen som tatovørene i butikkene har forklaret seg om til politiet, og de beløpene Kristiansenm har lagt til grunn i sin rettslige forklaring. Lagmannsretten mener at virksomheten i Tattoo World-butikkene sannsynligvis ikke ga grunnlag for slike uttak som Kristiansen foretok, slik at inntektene hans i det alt vesentlige stammer fra ukjente kilder.

Hovedforhandling

28. mars skal Kristiansen møte i retten, tiltalt for grovb narkotikaforbrytelse og mye annet. På grunnlag av den nye siktelsen som nå foreligger, har lagmannsretten bestemt at han skal sitte i varetekt fram til den nevnte hovedforhandlingen 28. mars.