Lungepasient lå seks timer uten puste-assistanse

Artikkelen er over 1 år gammel

Helsearbeidere glemte å sette på oksygenapparatet. Pårørende ble spurt om å skaffe nødvendig teknisk utstyr og om å veilede i bruken av det. Nå klager Pasient- og brukerombudet til Lillehammer kommune på manglende kompetanse på Helsehuset.