[Oppland Arbeiderblad]: I uke to viser nemlig sykdomsforekomsten en svak nedgang, melder Folkehelseinstituttet i sin ukentlige influensarapport.

Det ser ut til å stemme godt med bildet i Oppland. Her betraktes nemlig forekomsten av influensatilfeller som lav i årets andre uke.

Flere syke i ukene framover

Det betyr ikke at du er hel trygg ennå. Folkehelseinstituttet venter flere influensasyke i ukene framover.

– Det nytter fortsatt å la seg vaksinere da det kommer til å være influensa i omløp i flere måneder til, skriver Folkehelsetilsynet i sin rapport.

Toppnivået i år likner toppnivået i fjor, men ifølge statistikken er det i år en noe lavere andel syke.

Lavt nivå i Oppland

Ifølge Folkehelseinstituttet er det 13 fylker som har middels influensaaktivitet, mens resten har lav. Oppland er altså blant fylkene hvor aktiviteten betraktes som lav.

 

Influensa er en virusinfeksjon som i hovedsak går over av seg selv. En sjelden gang kan infeksjonen bli alvorlig og lege må da kontaktes. Dette gjelder særlig hvis det er tegn til at den syke er uttørret, kaster opp eller har problemer med å holde på drikke eller får rask eller anstrengt pust, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Influensa:

  • Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong
  • Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste
  • Influensa varer oftest i sju til ti dager
  • Influensa smitter hvis man puster inn dråper med influensavirus fra smittede personer som hoster eller nyser, såkalt nærdråpesmitte
  • Man er smitteførende fra den dagen symptomene viser seg og i tre-fem dager etterpå
  • Generelle smitteforebyggende råd er å vaske hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre. Hvis du er syk med feber, bør du holde deg borte fra arbeid, skole og barnehage, både av hensyn til deg selv og for å unngå å smitte andre

    Kilde: Folkehelseinsituttet