Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus denne uken.

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid, skriver FHI på sin nettside.

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. FHI har laget brosjyre og informasjonsskriv som kan bestilles gratis og distribueres.

Les også: Høysesong for hodelus

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 3.-4. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes, ifølge FHI.

FHI ber foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, dersom lus oppdages, slik at disse også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Les også: Til kamp mot hodelus