Foreslår maksgrense av privatpraktiserende leger

ØNSKER ENDRING: Stortingspolitiker Kjetil Kjenseth foreslår et tak for hvor mange private fastleger kommunene kan ha.

ØNSKER ENDRING: Stortingspolitiker Kjetil Kjenseth foreslår et tak for hvor mange private fastleger kommunene kan ha. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

- Det bør være en maksgrense for andelen private fastleger i kommunene, sier stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V) som er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité.

DEL

LILLEHAMMER:– Det er nytt at store kommuner som Lillehammer sliter med å rekruttere fastleger. Snittet for landet er på 95 prosent private fastleger i kommunene. I Lillehammer er det altså 100 prosent. Vi ønsker å sette et tak på maks 90 prosent private fastleger, sier Kjenseth til GD.

Han deler kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa, sin bekymring for fastlegesituasjonen, slik han uttrykte det i GD sist uke.

Lillehammer har 28 privatpraktiserende fastleger, men sliter med rekrutteringen.

Les mer om fastlegesituasjonen i Lillehammer: Lillehammer måtte ty til vikarbyrå for å løse fastlegeproblemet

Viser til Eid

Han viser til Eid kommune i Sogn og Fjordane som har valgt å gå over til bare kommunalt ansatte leger, som et annet ytterpunkt.

– Fra 2020 innføres det såkalte primærhelseteam, hvor legen blir sentral i samhandlingen om pasientene i kommunene. Det vil nok lønne seg for kommunene å starte en tilpasning til dette raskt, slik at de har noen kommunalt ansatte leger som har et større ansvar enn andre om de pasientene som er avhengig av flere kommunale tilbud, sier Kjenseth som mener at det er på tide å evaluere fastlegeordningen som ble innført i 2002.

Avventende i Lillehammer

Lillehammers ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) synes Kjenseths tanker om fastlegeordningen er interessante, men er avventende.

– Vi har noen utfordringer i Lillehammer, men mest har vi mange godt fungerende legekontor med dyktige og dedikerte leger.

Endrer ikke

Vi endrer ikke en velfungerende ordning med 28 private fastleger fordi vi ser enkelte rekrutteringsutfordringer. Lillehammer planlegger å utvide antall fastleger, og i den anledning vil kommunen se på muligheten til også å ha kommunalt ansatte leger.

– Hva med å sette en maksgrense for andelen private fast – leger?

– Jeg har i utgangspunktet ikke noe imot et maksimumstak for privatpraktiserende leger. Men dersom Stortinget vedtar dette, må det samme Stortinget også finansiere ordningen, sier Granberg Johnsen.

Gausdal-modellen

– Seks av sju fastleger i Gausdal har valgt å bli kommunalt ansatt på fast lønn ?

– Gausdal var i en litt annen situasjon enn Lillehammer, så det er ikke aktuelt å gjøre som dem. Men når vi utvider med to-tre nye fastlegehjemler, kan det være aktuelt å gjøre den kommunale. Dette kan skje for eksempel i forbindelse med etableringen av den nye legevakten, sier ordfører Granberg Johnsen til GD.

Les også: – Gausdal løste legemangelen

Krfs Hilde Ekeberg mener at når kommuneoverlegen slår alarm om fastlegeordningen i Lillehammer, må politikerne ta det på alvor, og håper derfor at politikerne får en sak på bordet om fastlegeordningen.

Artikkeltags