Får 1,2 millioner til fastlegekontor i Lillehammer – kan komme tidligere enn planlagt

Et statlig tilskudd på 1,2 millioner kroner til et kommunalt fastlegekontor i Lillehammer kan føre til at det kommer tidligere enn planlagt. Tre nye hjemler opprettes for fastleger som skal ansettes kommunalt og kombinere utdanning og ordinær legepraksis.